Overzicht Calculatieversie

 

 

 

MODULES/FUNCTIONALITEIT:

 

 

 

OMSCHRIJVING:

CALC-PRO+ MEDIUM VERSIE 2.0
€ 185,- EXCL. BTW.

BESTEMD VOOR: ZZP-ERS, KLEINERE BEDRIJVEN, EENMANS BEDRIJVEN, PARTICULIEREN ENZ. 
CALC-PRO+ LARGE VERSIE 3.0
€ 265,- EXCL. BTW.
BESTEMD VOOR: GEMIDDELDE ONDERNEMERS,

ZZP-ERS, BOUWBEDRIJVEN, ADVISEURS, ARCHITECTEN, VVE’S ENZ. 
CALC-PRO+ HIGH VERSIE 4.0
€ 450,- EXCL. BTW.
BESTEMD VOOR: PROFESSIONELE ONDERNEMERS,
ZZP-ERS, BOUWBEDRIJVEN, VVE’S , ADVISEURS, ARCHITECTEN,
WONINGBOUWCORPORATIES, AANNEMERS, VASTGOED ENZ. 

VOLLEDIG CALCULATIEPROGRAMMA D.M.V. APARTE INVOERSCHERMEN
(ARBEIDSUREN, MATERIAAL, MATERIEEL, ONDERAANNEMER).

V

V

V

VOLLEDIG CALCULATIEPROGRAMMA MET ÉÉN OVERZICHTELIJKE GEÏNTEGREERDE
INVOERSCHERM.

X

X

V

FUNCTIONALITEIT: PROJECT “AANGENOMEN” WERKZAAMHEDEN.

V

V

V

FUNCTIONALITEIT: PROJECT “REGIE” WERKZAAMHEDEN.

X

V

V

GEVULDE RICHTPRIJZENBIBLIOTHEEK MET ARBEIDSNORMEN / EENHEIDSPRIJZEN.

V (circa 5.000 Normen/prijzen)

V (circa 10.000 normen/prijzen)

V ( circa 40.000 Normen/prijzen)

IMPORTEREN VAN EIGEN PRIJZEN/NORMEN DMV EXCELBESTAND.

V

V

V

EXPORTEREN EIGEN PRIJZEN/NORMEN VANUIT CALCULATIEPROGRAMMA.

V

V

V

IMPORTEREN VAN EIGEN ADRESSENOVERZICHT DMV EXCELBESTAND.

X

V

V

EXPORTEREN ADRESSENBESTAND VANUIT CALCULATIEPROGRAMMA.

X

V

V

ÉÉN UURLOON FUNCTIONALITEIT.

V

V

V

MEERDERE UURLONEN FUNCTIONALITEIT.

X

V

V

WIJZIGBARE STATUS VAN CALCULATIEPROJECT: (NIEUW/GEREED).

V

V

V

CALCULATIEPROJECT (BASIS VERSIE)RECHTSTREEKS OPSLAAN IN CALCULATIEPROGRAMMA.

V

V

V

CALCULATIEPROJECT OPSLAAN ALS: BIJV. CONCEPT I, CONCEPT II, OF ALS DEFINITIEF.

X

X

V

MEMO/AKTIELIJST FUNCTIONALITEIT.

V

V

V

OPROEPFUNCTIE MEMO/AKTIELIJST MBT OPENSTAANDE PUNTEN.

X

X

V

AUTOMATISCHE PROJECTNUMMERING (OVERSCHRIJFBAAR).

X

X

V

AUTOMATISCHE FACTUURNUMMERING (OVERSCHRIJFBAAR).

X

X

V

INLEZEN VAN BESTEKKEN, WERKOMSCHRIJVINGEN, OFFERTE’S, TEKENINGEN, ENZ.

V

V

V

INLEZEN ADRESSENBESTAND (KLANTEN, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS ENZ.)

V

V

V

VANUIT PROJECT OPROEPBARE BIJLAGE (FOTO’S, BESTEK, WERKOMSCHRIJVING,
OFFERTE’S, TEKENINGEN).

V

V

V

VANUIT PROJECT OPROEPBARE ADRESSEN BESTAND (KLANTEN, LEVERANCIERS,
ONDERAANNEMERS, NUTSBEDRIJVEN, GEMEENTEN ENZ.).

V

V

V

VOORBEELD E-MAIL SJABLONEN, STANDAARD AANWEZIG.

V

V

V

E-MAIL SJABLONEN, ZELF EENVOUDIG TE ONTWERPEN/REALISEREN.

V

V

V

GEREALISEERDE CALCULATIEPROJECTEN, KOPIEERBAAR VOOR HERGEBRUIK.

V

V

V

CALCULATIEREGELS IN PROJECT, ONDERLING UITWISSELBAAR/KOPIEERBAAR.

V

V

V

E-MAIL FUNCTIONALITEIT DIRECT VANUIT HET CALCULATIEPROJECT.

V

V

V

OPDRACHTGEVER OVERZICHTLIJST.

V

V

V

ONDERAANNEMER/CONTACTPERSONEN OVERZICHTLIJST.

V

V

V

PROJECTGEGEVENS OVERZICHTLIJST.

V

V

V

CALCULATIE CONFORM INDELING STABU BESTEKSYSTEMATIEK.

V

V

V

STELPOSTENOVERZICHT.

V

V

V

STAARTKOSTENOVERZICHT.

V

V

V

ONVOORZIEN/KORTINGEN OVERZICHTLIJST.

V

V

V

TERMIJNSTAAT/FACTUUR MODULE.

V

V

V

STELPOSTEN VERREKENINGSMODULE / FACTURATIE MODULE.

X

V

V

MEER- & MINDERWERK FACTURATIE MODULE.

X

V

V

KOSTENREGISTRATIE MODULE.

X

V

V

CREDITNOTA FACTURATIE MODULE.

X

V

V

UITGEBREIDE AFDRUKMOGELIJKHEID, O.A. BEDRAGEN/NORMEN ONZICHTBAAR
WEERGEVEN.

V

V

V

UITGEBREIDE AFDRUKMOGELIJKHEID, O.A. STAARTKOSTEN ONZICHTBAAR
AFDRUKKEN.

V

V

V

STAARTKOSTEN PERCENTAGE (%) & MANUREN TOTAALKOLOM, ONZICHTBAAR AFDRUKKEN.

X

X

V

OPBOUW LOONKOSTENSPECIFICATIE OVERZICHT.

X

V

V

WEERGAVE IBAN & BIC NUMMER WEERGAVE OP FACTUUR.

X

X

V

AUTOMATISCHE OPMAAK VOORBLAD OFFERTE.

V

V

V

AUTOMATISCHE OPMAAK VOORBLAD OPDRACHT.

V

V

V

SJABLOON OFFERTEVOORBLAD WIJZIGBAAR NAAR EIGEN INZICHT.

V

V

V

SJABLOON OPDRACHTVOORBLAD WIJZIGBAAR NAAR EIGEN INZICHT.

V

V

V

IMPORTEREN VAN EIGEN LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.

V

V

V

UITTREKSTATEN MODULE (TEVENS BRUIKBAAR ALS BESTELLIJSTEN).

V

V

V

NACALCULATIE MODULE.

V

V

V

KOSTENREGISTRATIE MODULE (N.A.V. URENLIJST, WEEKRAPPORTEN/LIJSTEN).

X

V

V

WIJZIGBARE AFDRUKDATUM FUNCTIONALITEIT.

V

V

V

OMREKENEN IN ANDERE VALUTA EENHEID FUNCTIONALITEIT.

V

V

V

AFDRUKKEN / INZIEN / E-MAILEN IN PDF FORMAAT FUNCTIONALITEIT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: LOONKOSTENOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: KOSTENREGISTRATIEOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: ONDERAANNEMERS / 
CONTACTPERSONENOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: BEDRIJFSGEGEVENSOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: OPDRACHTGEVER/PRINCIPAAL
GEGEVENSOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: LEVERINGS- EN BETALINGS-
VOORWAARDENOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: ACTUELE PUNTEN VAN MEMO/AKTIELIJST, LOPENDE PROJECT(EN).

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: VERLOPEN PUNTEN VAN MEMO / AKTIELIJST, ALLE PROJECTEN TEZAMEN.

X

X

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: ACTUELE PUNTEN VAN MEMO/AKTIELIJST, ALLE PROJECTEN TEZAMEN.

X

X

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: FACTUUR “REGIE” WERKZAAMHEDEN.

X

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: FACTUUR “AANGENOMEN”
WERKZAAMHEDEN.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: FACTUUR MEER- EN MINDERWERK
OVERZICHT.

X

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: VERREKENING STELPOSTEN OVERZICHT.

X

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: OFFERTE/AANBIEDING.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: CONTRACT/OPDRACHTOVEREENKOMST.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: TERMIJNSTAATOVERZICHT.

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: CALCULATIEBLADEN OVERZICHT(EN).

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: CALCULATIESTAARTKOSTEN
OVERZICHT(EN).

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: NACALCULATIE OVERZICHT(EN).

V

V

V

AFDRUKKEN /INZIEN / E-MAILEN: RESULTAAT, BEGROOT T.O.V. BESTEED
OVERZICHT(EN).

V

V

V

AFDRUKWIJZE CALCULATIE NIET GEBUNDELD MAAR DIAGONALE
WEERGEGEVEN.

V

V

V

AFDRUKWIJZE CALCULATIE GEBUNDELD PER CALCULATIE VOLGNUMMER.

X

X

V

SNELZOEK EN SORTEERFUNCTIONALITEIT.

V

V

V

AFGERONDE PROJECTEN CENTRAAL IN PROGRAMMA OPSLAAN / ARCHIVEREN.

V

V

V

OP VERSCHILLENDE LOCATIES HELPFUNCTIE/TEKST.

V

V

V

INVOERBARE: PERSONEELSLEDEN/UURTARIEVEN.

V

V

V

PROVINCIES – LANDEN – EENHEDEN -STABU HOOFDSTUKKEN, WIJZIGBAAR.

V

V

V

UURLOON (STANDAARD 1 BASISUURLOON TARIEF), WIJZIGBAAR.

V

V

V

UURLONEN (MEERDERE UURLOONTARIEVEN GELIJKTIJDIG TOEPASBAAR), WIJZIGBAAR.

V

V

V

BTW VERLEGD TARIEF (0%), WIJZIGBAAR.

V

V

V

BTW LAAG TARIEF (9%), WIJZIGBAAR.

V

V

V

BTW HOOG TARIEF (21%), WIJZIGBAAR.

V

V

V

DOCUMENTEN OVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

TEKENINGEN OVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

STELPOSTEN OVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

CALCULATIE STAARTKOSTENOVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

ONVOORZIEN & KORTINGENOVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

TERMIJNSTAAT OVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

KOSTENREGISTRATIE STAARTKOSTENOVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

STABU HOOFDSTUKKEN OVERZICHT, WIJZIGBAAR.

V

V

V

INLOG WACHTWOORD, WIJZIGBAAR.

V

V

V

BACKUP MOGELIJKHEID DMV EIGEN USB STICK / EXTERNE HARDDISK EN DERGELIJKE.

V

V

V

TELEFONISCHE ONDERSTEUNING / HELPDESK (GEHEEL OP VRIJWILLIGE BASIS VTBO).

V

V

V

E-MAIL ONDERSTEUNING / HELPDESK (GEHEEL OP VRIJWILLIGE BASIS VTBO)

V

V

V

OP AFSTAND COMPUTER OVERNEMEN / HELPDESK (GEHEEL OP VRIJWILLIGE BASIS VTBO).

V

V

V

KLANT LOGIN IN AFGESCHERMDE GEDEELTE WEBSITE MBT EXTRA WEBSITE ONDERSTEUNING.

V

V

V

KLANTBEHEER SYSTEEM (ADRESSENBESTAND).

V

V

V

AUTOMATISCH GENEREREN VAN FACTUREN.

V

V

V

AUTOMATISCH GENEREREN VAN STELPOSTENVERREKENING FACTUREN.

X

V

V

AUTOMATISCH GENEREREN VAN MEER- & MINDERWERK FACTUREN.

X

V

V

VERZENDING FACTUREN O.A. DOOR E-MAIL IN PDF FORMAAT.

V

V

V

FACTURATIE BEHEERSYSTEEM.

V

V

V

OPHAALFUNCTIE OM STELPOSTEN TE VERREKENEN & FACTUREREN.

X

V

V

EIGEN BEDRIJFSLOGO IMPORTEERBAAR.

V

V

V

GEÏNTEGREERDE REKENMACHINE.

V

V

V

GEBRUIKERS GEMAK – (BIJZONDER EENVOUDIG)

V

V

V

RUIME FLEXIBLITEIT – AANPASBAARHEID

V

V

V

STAND-ALONE PRODUCT (GEEN ONLINE WEB APPLICATIE)

V

V

V

AAN BOVENSTAANDE OPSOMMINGEN KUNNEN OP GENERLEI WIJZE RECHTEN
     AAN WORDEN ONTLEEND!

V

V

V

ZIE VOOR OVERIGE INFORMATIE ONZE MINIMALE SYSTEEMEISEN OP ONZE
       WEBSITE!

V

V

V