Arbeidsnormen

VTBO-Ontwikkeling heeft een superieure geïntegreerde richtprijzenbibliotheek ontwikkeld welke aangebracht zit in Calc-Pro+calculatieprogramma. Door het gebruik van de richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u bijv. een arbeidsnorm aanklikt (met uw computer muis) importeert u de complete gewenste arbeids- urennormregel direct vanuit de richtprijzenbibliotheek naar uw calculatieblad. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig dubbel typewerk. De desbetreffende calculatieregel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopnorm, verkoopnorm en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffend onderdeel. Het enige wat u dan nog moet verrichten is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid.
Ook kunt u de tekst aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht. Mocht u toch onverhoopt de norm willen aanpassen, dan is dit ook altijd mogelijk. Het principe van een uren- of arbeidsnorm is, hoe lang is een persoon bezig om iets te realiseren en de desbetreffende normgetal gaat zich vervolgens vermenigvuldigen met het ingestelde uurloon in het desbetreffende calculatieproject. Bijvoorbeeld 0,5 (uur) voor het plaatsen van een profiel tegen een uurloon van € 40,- resulteert in een eindbedrag van € 20,- excl. staartkosten en btw. De norm kan ook rekenen met bijvoorbeeld “per duizend” dus als het gaat om het verwerken van een bepaalde hoeveelheid gevelstenen. De uren of arbeidsnorm zal niet vaak worden aangepast of de norm moet onjuist zijn vastgesteld voor een bepaald onderdeel. In tegenstelling tot het voorgaande zullen de materiaalprijzen wel met grote regelmaat prijsstijgingen ondergaan. Het actualiseren van de uren/arbeidsnormen kan heel eenvoudig door geselecteerde regels of complete groepen te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe normen kunnen eenvoudig handmatig tijdens het calculeren worden toegevoegd in het calculatieprogramma maar VTBO-Ontwikkeling heeft ook een tool gemaakt waarmee u gegevens direct vanuit een bijgeleverde Excelbestand compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de arbeidsnormen onder een bepaalde voorwaarden in het bijgeleverde Excelbestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld arbeidsnormen van het verwerken van wandtegels onder het hoofdstuk timmerwerk te staan.

Het gehanteerde uurloon kan (jaarlijks) zonder enige moeite gewijzigd worden. De calculatie structuur is opgebouwd uit circa 100 Stabu hoofdstukkenbijv. grondwerk, betonwerk, metselwerk, ruwbouwtimmerwerk, tegelwerk, schilderwerk, installatiewerk, etc., die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer” en per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materiaalhoeveelheden en daarna wordt de verwerkingstijd hieraan gekoppeld en berekend in tabblad uren/arbeid. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende in te voeren onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma kunt u ook kiezen uit Stabu hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald hoofdstuk kunt u zonder problemen normen van een ander hoofdstuk raadplegen en zo nodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde norm of prijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Bijvoorbeeld baksteen in mortel of baksteen gelijmd, etc. Ook kan men kiezen uit twee verschillende normen, namelijk de inkoop(norm) of de verkoop(norm).
Deze normen kunt u onafhankelijk van elkaar verhogen over verlagen.

VTBO-Ontwikkeling hoopt u hiermee een beter inzicht te hebben gegeven over de geïntegreerde richtprijzenbibliotheek met uren/arbeidsnormen.

Zie ook de richtprijzenbibliotheek van Materiaalprijzen.