Op zoek naar een goedkoop compleet calculatieprogramma?

 

CALC-PRO+ CALCULATIEPROGRAMMA

VTBO-Ontwikkeling introduceert CALCULATIEPROGRAMMA’S Calc-Pro+ voor de gehele bouwsector. Calc-Pro+ is een volledige en overzichtelijk calculatieprogramma met geïntegreerde Richtprijzenbibliotheek voor een goedkoop aankoopbedrag vanaf € 185,- excl. btw. Met dit programma bent u in staat om een volledig kostenbegroting/calculatiebegroting snel te realiseren. Daarbij kunt u deze calculatiesoftware ook gebruiken als kostenbewaking in de vorm van nacalculatie en kostenregistratiesysteem. Ook als u geen verstand van computers heeft is het werken met dit calculatiesoftwareprogramma zeer eenvoudig en efficiënt. Daarbij hoeft u dus geen computerdeskundige te zijn om te kunnen calculeren met dit eenvoudige flexibele calculatieprogramma. Door de eenvoudige stapsgewijze werkwijze loopt u snel en eenvoudig door de verschillende calculatiemodules heen. Als de calculatie- / begroting is afgerond kunt u vervolgens automatisch de termijnenstaat genereren waar u de facturen kunt onderverdelen in verschillende termijnen/percentages. Met de termijnenstaat heeft u direct een factuur gegenereerd, uiteraard voorzien van uw bedrijfsgegevens en bedrijfslogo. Alles kunt u verzenden per post en/of fax maar in de huidige digitale tijdperk kunt u de calculatieofferte en facturen ook per e-mail aan uw klanten verstrekken. Dit bespaart u veel tijd en (onnodige) kosten. Bouw calculatiesoftware Calc-Pro+ van VTBO-Ontwikkeling is ontworpen, verbeterd en verfijnd door ervaren bouwkundige experts vanuit de praktijk. Primair als hoofduitgangspunten lagen de volgende criteria ten grondslag, t.w.:

 • eenvoudig calculeren/begroten & factureren;
 • goedkope aanschafprijs;
 • projecten overzichtelijk gebundeld per bouwproject;
 • geschikt voor alle (bouw & installatie) disciplines in de bouwsector;
 • compleet uitgebreid calculatiesoftwarepakket;
 • efficiënt en effectief calculeren/begroten;
 • flexibel & eenvoudig naar eigen inzicht in te richten;
 • geen tussentijdse onderhoud- en servicekosten;
 • calculeren/begroten vanaf uw luxe woonkamerfauteuil (calculeren d.m.v. papierloos bureaublad).

Hieronder een opsomming van enkele mogelijkheden die het calculatieprogramma- / calculatiesoftware biedt, -afhankelijk van het gekozen calculatiepakket, t.w.:

 • Volledig calculatieprogramma/calculatiesoftware voor “aangenomen werkzaamheden” en/of ;regiewerkzaamheden”;
 • Calculatie is opgebouwd uit 100 verschillende STABU hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in: Uren (arbeidskosten),Materiaalkosten, Materieelkosten, Onderaannemer kosten.”;
 • Keuzemogelijkheid uit: module met één uurloon voor het gehele project of verschillende uurlonen binnen een calculatieproject;
 • Eenvoudige installatieprocedure met een duidelijke handleiding;
 • Zeer efficiënt en eenvoudig calculeren/begroten/offreren zonder dat enige cursus noodzakelijk is. Bouwkundige kennis is wel gewenst;
 • Zeer flexibel (te wijzigen qua tekstindeling), -STABU hoofdstukindeling, bedragen, btw- percentages, staartkosten, uurloon, calculatie- en staartkosten weergave;
 • Verschillende te hanteren btw percentages, namelijk 6% laagtarief, 21% hoogtarief, 0% btw verlegd of geen btw tarief.
 • Btw percentages zijn te wijzigen/aanpasbaar mocht dit noodzakelijk zijn!
 • Overzichtelijk en ordelijk ingedeeld per project;
 • Gerealiseerde projecten kunnen direct opgeslagen worden in het calculatieprogramma en zijn, indien nodig, herbruikbaar/kopieerbaar;
 • Goedkope aanschafprijs dus uitermate geschikt voor de startende ondernemer(s);
 • Meerdere calculatieversies leverbaar o.a. voor de startende eenmansbedrijf tot professionele ondernemers. Voor nadere vergelijkingen specificaties, zie tabblad “Overzicht Calculatieversies” op deze website;
 • Snelzoek functie aanwezig;
 • Op verschillende functies kunt u Microsoft Helpdesk raadplegen (d.m.v. Shift F1);
 • Geen handleiding noodzakelijk, alles is logisch opgebouwd, waardoor dure en arbeidsintensieve cursussen overbodig zijn;
 • Volledig zelfstandig draaiend (stand- alone) calculatieprogramma werkend onder Access, Word, Excel en Outlook vanaf versie 2007;
 • Eenvoudig calculatieregels tussenvoegen, verplaatsen, kopiëren en plakken;
 • Volgorde sorteerfunctie geïntegreerd in de calculatiesoftwareprogramma;
 • Calculatieregels in projecten zijn onderling eenvoudig kopieerbaar/uitwisselbaar;
 • Importeren van complete materiaalomschrijving, arbeidsnorm omschrijving in calculatieprogramma door simpele muisklik op desbetreffende regel;
 • Eén programma (database) waarin uw klanten, onderaannemers, leveranciers, contactpersonen zijn opgesomd die u snel en eenvoudig kunt importeren in uw calculatieproject;
 • Gerealiseerde calculaties zijn geschikt voor hergebruik;
 • Efficiënt & effectief calculeren, offreren, factureren, nacalculeren en kostenregistreren;
 • Programma op verschillende onderdelen snel en eenvoudig aanpasbaar naar eigeninzicht;
 • Geïntegreerde nacalculatiemodule;
 • Geïntegreerde kostenregistratie module;
 • Direct vanuit het calculatieprogramma uw leverancier(s), opdrachtgever(s) of onderaannemer(s) e-mailen met behulp van geïntegreerde voorbeeld sjablonen;
 • Voorbeeld sjablonen zijn zelf te ontwerpen;
 • Eén e-mail verzenden naar uw klant, leverancier, onderaannemer met bijlagen;
 • Facturen, calculatiebladen, calculatiestaatskosten zijn te verzenden in pdf bestandsformaat;
 • Bedragen en arbeidsnormen zijn in de calculatiebladen & staartkosten zijn te verbergen voor uw klanten of uw eigen personeelsleden;
 • Calculatieprogramma c.q. calculatiesoftware is voor nagenoeg alle bouwgerelateerde disciplines uitermate geschikt;
 • Excel prijslijsten van uw eigen leveranciers/onderaannemers kunnen worden toegevoegd in bijgeleverde Excelbestand.
 • Deze kunnen vervolgens snel en eenvoudig worden ingelezen in de richtprijzenbibliotheek van het calculatieprogramma;
 • Excel adressenbestanden (bijv. vanuit Outlook) kunnen worden toegevoegd in het bijgeleverd Excelbestand. Deze kunnen vervolgens snel en eenvoudig worden ingelezen in het calculatieprogramma;
 • Inkoopsprijzen & verkoopprijzen (van materiaal, materieel en onderaannemer) zijn hanteerbaar en naar eigeninzicht eenvoudig wijzigbaar, idem arbeidsnormen/urennormen;
 • Inkoopprijzen & verkoopprijzen (materiaal, materieel en onderaannemer) zijn per onderdeel of per groep handmatig of procentueel wijzigbaar;
 • Gratis “Bouw Woordenboek” beschikbaar op onze website;
 • Afhankelijk van de gekozen calculatieversie één invoerscherm of onderverdeeld in meerdere invoerschermen (Uren/Arbeid, Materiaal, Materieel, Onderaannemer);
 • Geïntegreerde richtprijzenbibliotheek met (optioneel) tot wel circa 20.000 verschillende urennormen/prijzen aanwezig;
 • Prijzen, urennormen snel en eenvoudig naar eigen inzicht procentueel aanpasbaar;
 • Omschrijvingen in de richtprijzenbibliotheek naar eigen inzicht snel en eenvoudig aanpasbaar;
 • Het creëren van facturen / termijnfacturen geschiedt zeer eenvoudig d.m.v. handige efficiënte koppeling aan het desbetreffende calculatieproject.Door onnodig dubbel invoeren van gegevens en bedragen bespaart u veel (kostbare) tijd;
 • Vanuit het calculatieprogramma kunt u heel veel zaken digitaal verzenden o.a. de calculatiebladen, staartkosten, betalingsherinnering(en), bedrijfsgegevens, offertevoorblad, opdrachtvoorblad, termijnenstaat, facturen, creditfacturen, uittrekstaten (bestellijsten), bedrijfsgegevens en nog veel meer;
 • Naar eigen inzicht zijn de Stabu hoofdstukken tekstueel aanpasbaar en uit te breiden;
 • Calculatieprogramma is eventueel te gebruiken voor het opzetten van elementenbegrotingen bijv. vanaf Stabu hoofdstuk 100;
 • Geïntegreerde uittrekstaten met een correctiefactor en een extra verrekeningsfactor met snij- en afvalverliesfactor
 • Direct de beschikking krijgen over een offertevoorblad en/of opdrachtvoorblad waarin de bedragen, projectgegevens, opdrachtgever worden weergegeven;
 • Aangenomen werkzaamheden module;
 • Bestekken, werkomschrijvingen, technische omschrijvingen en dergelijke (in Word) kunnen ingelezen (gekoppeld) worden in de “bijlage” tabblad buttom;
 • Foto’s, tekeningen en dergelijke (o.a. jpg formaat) kunnen ingelezen (gekoppeld) worden in de “bijlage” tabblad button;
 • Uw eigen levering- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden) (in Word) integreren en digitaal per e-mail verzenden;
 • Geïntegreerde rekenmachine, geïntegreerde Memo/Actielijst per project gebundeld en openstaande/vervallen actiepunten oproepbaar; Getracht is om te kunnen calculeren, offreren, begroten vanaf uw luxe woonkamerfauteuil, met andere woorden calculeren/begroten met een papierloos bureaublad;
 • Voor verschillende doelgroepen bruikbaar zoals ZZP-er(s), aannemers, bouwbedrijven, architecten, kostendeskundigen, werkvoorbereiders, adviseurs, kleine zelfstandigen, studenten, onderaannemers, vastgoedbeheerders, Vereniging van Eigenaren VVE’s, constructeurs, tekenbureaus, bouwkundige ingenieurs, gemeentes, overig bouwkundige industriële bedrijven, afbouwbedrijven, woninginrichters, hoveniers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen, bouwmanagement bureaus, toezichthouders, makelaars, tegelzetbedrijven, metselbedrijven, schoonmaakbedrijven, schildersbedrijven en nog vele andere bouwgerelateerde disciplines;
 • Calculatie/begroting compleet omzetten in andere valuta;
 • Afdruk lay-out met zelf te bepalen printdatum;
 • Meerdere afdruk lay-outs van begrotingen c.q. calculaties en staartkosten met of zonder gepubliceerde prijzen en arbeid/urennormen;
 • Zoveel als mogelijk teksten voorgeprogrammeerd bijv. verschillende eenheden, tekeningen, documenten, stelposten, landen, provincies enz. Dit bespaart u (onnodige) invoertijd;
 • Uw bedrijfsgegevens, onderaannemers overzichtlijst & contactpersonen overzichtelijk gebundeld en afdrukbaar;
 • De resultaten overzichtelijk weergeven in een overzichtschema: “Begroot, Besteed, Resultaat” welke kunnen dienen als kostenbewaking;
 • Wijzigbaar wachtwoord;
 • Standaard voorbeeldbrieven (sjablonen) te gebruiken voor e-mails of zelf voorbeeldbrieven ontwerpen en toevoegen;
 • Gegevens van de opdrachtgever, onderaannemers/contactpersonen, projectgegevens, calculatie uitgangspunten t.b.v. tekeningen & documenten, calculatiebladen, stelposten en staartkosten worden overzichtelijk per project gebundeld;
 • Direct uw leverancier, opdrachtgever en/of uw onderaannemer vanuit het desbetreffende project e-mailen zonder dat u zijn/haar adresgegevens moet opzoeken;
 • Voor de specifieke Calculatieversie verschillen, kijk op deze website onder tabblad “Overzicht Calculatieversies” en bepaal welke calculatieversie voor u het meest geschikt is.

Noot: bovengenoemde zaken zijn wel afhankelijk van de gekozen calculatieprogramma versie.

De vraag of u wel moet automatiseren is eigenlijk al lang achterhaald. Het draait eerder om de vraag welk geschikt softwareprogramma voor uw onderneming het meest geschikt is. Niet alleen het aankoop bedrag en onderhoudskosten zijn relevant maar ook de functionaliteit en efficiëntie die u wilt bereiken zijn erg belangrijk. Als ondernemer zoekt u naar een programma dat al uw voorkomende werkzaamheden ondersteunt. Een compleet softwarepakket om te calculeren, offreren, bestellen, rapporteren, nacalculeren en factureren. Eén krachtig totaalpakket voor uw complete bedrijfsvoering. Bij voorkeur binnen één programma en het liefst voor een bescheiden budget.Calc-Probiedt u dit geweldige softwarepakket aan met een vanaf prijs van € 185,- excl. btw. Maak kennis met de Calc-Pro+ softwareproduct van VTBO-Ontwikkeling en ontdek de vele voordelen van geautomatiseerd geordend en overzichtelijk efficiënt werken.

Dit scherp geprijsd calculatie programma (offerteprogramma, begrotingsprogramma, rekenprogramma, nacalculatie programma) dat u niet kunt missen als u tenminste efficiënt en effectief wilt werken, zodat u uw prioriteiten op andere zaken kunt gaan richten.

VTBO-Ontwikkeling calculatiesoftware is speciaal ontwikkeld voor o.a. de eenmansbedrijven, kleinere en middelgrote bouwgerelateerde bouw- en aannemersbedrijven, ZZP-ers en bouwgerelateerde adviesbureaus en architectenbureaus. Inmiddels zijn er meerdere gebruikers (bedrijven) u voorgegaan. Zij zijn zeer tevreden over onze calculatiesoftware producten. Zie hierover de gepubliceerde reviews.

Verschillende in de bouw voorkomende werkomschrijvingen en arbeid/manuren-normen, materiaal- en/of materieelprijzen kunt u invoeren in de richtprijzenbibliotheek waardoor u deze bijna ‘‘NOOIT MEER HANDMATIG’‘ hoeft in te typen. Alleen door het aanklikken met de muis importeert u de richtprijsregel in zijn geheel in uw calculatieregel. Het enige wat u nog moet doen is het invullen van de juiste hoeveelheid. Vervolgens rekent het programma met de manurennorm of eenheidsprijs het subtotaal uit. Onderaan het desbetreffende hoofdstuk verschijnt de subtotaal eindoptelling per Stabu hoofdstuk.

Door goed gebruik te maken van het calculatieprogramma kunt u veel kostbare tijd besparen. Door gebruik te maken van dit calculatieprogramma bent u veel beter in staat om overzichtelijk per bouwdisciplines het e.e.a. overzichtelijk te bundelen per project waardoor u veel minder snel werkzaamheden of materialen vergeet te calculeren. Ook achteraf zaken aanpassen of inzien is snel en eenvoudig uit te voeren. Persoonlijke inkoopprijslijsten van verschillende leveranciers/fabrikanten/onderaannemers kunt u in een bijgevoegd Excelbestand invoeren. Deze kunt u daarna snel en eenvoudig in z’n geheel importeren in het calculatieprogramma. Hierdoor heeft u beschikking over de laatste materiaalprijzen van uw leverancier(s)/fabrikanten of onderaannemer(s).

Met Calc-Prodoet u hetzelfde werk maar waarschijnlijk met veel minder mensen. U werkt met heldere overzichtelijke begrotingsbudgetten, gebaseerd op duidelijke overzichtelijke onderliggende calculaties. Met Calc-Prosoftware maakt u meer en betere overzichtelijke offertes en calculaties/begrotingen in minder tijdsbestek. Uw scoringskansen worden aanzienlijk hoger ingeschat en komen veel professioneler over bij uw klanten en opdrachtgevers, welke kunnen leiden tot meer omzet. Met Calc-Prosoftware heeft u altijd de actuele cijfers/getallen- en werkomschrijvingen paraat. Wijzigingen of aanpassingen zijn in een handomdraai gerealiseerd.

Kortom, U maakt mogelijk meer winst door slimmer & eenvoudiger, overzichtelijk en efficiënter te calculeren !!!!!

Om gebruik te kunnen maken van deze calculatiesoftwareprogramma dient u wel over bouwkundige kennis & affiniteit met de bouw te bezitten.
Heeft VTBO-Ontwikkeling u nieuwsgierig gemaakt met dit geweldige bouwkundig calculatieprogramma/calculatiesoftware? Zoek dan niet verder want met Calc-Pro+ heeft u het nu gevonden.

Calc-Pro+ calculatieprogramma is zeer eenvoudig en, zeker niet geheel onbelangrijk, ongelooflijk scherp geprijsd en zeer compleet. Kijk snel verder op deze website voor meer inhoudelijke informatie. Neem de tijd om de volledige “demofilms” te bekijken of de “printscreens” te beoordelen.  Bestel snel, want iedere dag dat u geen gebruik maakt van ons calculatieprogramma is een gemiste kans.

In Nederland (incl. Nederlandse Antillen) & België nergens zo scherp geprijsd en compleet calculatieprogramma/Calculatiesoftware verkrijgbaar !!!!! 

 

Wacht niet en bestel NU, zeker gezien de volledigheid qua mogelijkheden in combinatie met de goedkope aankoopprijs! Een prijs kwaliteitverhouding die best superieur genoemd mag worden.

Hiermee hoopt VTBO-Ontwikkeling u enthousiast te hebben gemaakt. Mocht u nog aanvullende vragen of informatie willen hebben, laat het VTBO-Ontwikkeling weten.

Wij wensen u veel calculatie genoegen toe.

VTBO-Ontwikkeling

 

Klik hier voor meer professionele calculatieprogramma’s