Materiaalprijzen

GEINTEGREERDE RICHTPRIJZENBIBLIOTHEEK: “MATERIAALPRIJZEN”

VTBO-Ontwikkeling heeft een superieure geïntegreerde richtprijzenbibliotheek ontwikkeld welke aangebracht zit in Calc-Pro+Calculatieprogramma. Door het gebruik van de richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u een materiaalprijs aanklikt (met uw computer muis) importeert u de complete gewenste materiaalprijs tekstregel direct naar uw calculatieblad. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig dubbel typewerk. Deze regel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopprijs, verkoopprijs en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffende materiaalprijs. Wat dan nog overblijft is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid. Ook kunt u de tekst aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht. Mocht u toch onverhoopt de materiaalprijs willen aanpassen, dan is dit ook altijd eenvoudig mogelijk.

 

De materiaalprijzen zullen regelmatig aangepast worden vanwege markt afhankelijke factoren. Het actualiseren van de materiaalprijzen kan heel eenvoudig door geselecteerde regels te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe materiaalprijzen kunnen eenvoudig handmatig worden toegevoegd in het calculatieprogramma maar VTBO-Ontwikkeling heeft ook een tool gemaakt waarmee u gegevens direct vanuit het bijgeleverde Excel bestandje compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de materiaalprijzen onder een bepaalde volgorde in het Excelbestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld materieelprijzen van metselwerk onder timmerwerk te staan.

 

Het calculatieprogramma is opgebouwd uit 100 Stabu hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer”. Per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materiaalhoeveelheden en daarna wordt de verwerking hiervan berekend in tabblad uren/arbeid. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende in te voeren onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek, ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma, kunt u ook kiezen uit hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald Stabu hoofdstuk kunt u zonder problemen materiaalprijzen van een ander Stabu hoofdstuk raadplegen en zonodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde materiaalprijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Ook kan men kiezen uit twee verschillende materiaalprijzen, namelijk de inkoop(prijs) of de verkoop(prijs).

 

VTBO-Ontwikkeling hoopt u hiermee een beter inzicht te hebben gegeven over de geïntegreerde richtprijzenbibliotheek met materiaalprijzen.

Zie ook de richtprijzenbibliotheek van Materieelprijzen.