Materieelprijzen

GEINTEGREERDE RICHTPRIJZENBIBLIOTHEEK: “MATERIEELPRIJZEN”

VTBO-Ontwikkeling heeft een superieure geïntegreerde richtprijzenbibliotheek ontwikkeld welke aangebracht zit in Calc-Pro+calculatieprogramma. Door het gebruik van de richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u een materieelprijs aanklikt (met uw computermuis) importeert u de complete gewenste materieelprijs tekstregel direct naar uw calculatieblad. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig dubbel typewerk. Deze regel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopprijs, verkoopprijs en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffende materieelprijs. Het enige wat u dan nog moet verrichten is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid. Ook kunt u de tekst nog aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht. Mocht u toch onverhoopt de materieelprijs willen aanpassen, dan is dit ook altijd eenvoudig mogelijk.

De materieelprijzen zullen af en toe aangepast moeten worden vanwege marktafhankelijke factoren. Het actualiseren van de materieelprijzen kan heel eenvoudig door geselecteerde regels of complete groepen te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe materieelprijzen kunnen eenvoudig handmatig worden toegevoegd tijdens het calculeren maar VTBO-Ontwikkeling heeft ook een tool gemaakt waarmee u gegevens direct vanuit een bijgeleverde Excelbestand compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de materieelprijzen onder een bepaalde volgorde in het bijgeleverde Excelbestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld materieelprijzen van steigerwerk onder sanitaire voorzieningen te staan. Men verwardt regelmatig de termen materiaal en materieel. Materialen zijn gevelstenen, zand, cement en dergelijke en met materieel wordt steigerwerk, betonmolen, stenenzaag, machines bedoeld.

Het calculatieprogramma is opgebouwd uit 100 Stabu hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer”. Per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materieelhoeveelheden en daarna wordt de verwerkingstijd hiervan berekend in tabblad uren/arbeid gekoppeld aan benodigde materieelomschrijving. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende in te voeren onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek, ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma, kunt u ook kiezen uit Stabu hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald Stabu hoofdstuk kunt u zonder probleem materieelprijzen van een ander Stabu hoofdstuk raadplegen en zonodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde materieelprijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Bijvoorbeeld; stenenzaag, steigerwerk, grondverzetmachines, elektrisch handgereedschap enzovoorts. Ook kan men kiezen uit twee verschillende materieelprijzen namelijk de inkoop(prijs) of de verkoop(prijs).

VTBO-Ontwikkeling hoopt u hiermee een beter inzicht te hebben gegeven over de geïntegreerde richtprijzenbibliotheek met materieelprijzen.

Zie ook de richtprijzenbibliotheek van Onderaannemersprijzen.